Educatorei

Landschappen in Vogelvlucht

 

LANDSCHAPPEN IN VOGELVLUCHT

Voor het kennisnetwerk OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) maakte ik tekeningen van natuurlandschappen in vogelvlucht. De getekende landschappen bestaan zelf niet letterlijk. Ze zijn een samenvatting van natuurlijke gebieden in Nederland, beheertypen en bedreigingen voor die natuur. Hieronder, als voorbeeld, het droge zandlandschap zoals dat op de Veluwe te vinden is.

droog zandlandschap

droog zandlandschap

De tekeningen geven enerzijds een overzicht van een natuurlijk gebied, maar zijn tegelijkertijd gedetailleerd (zoek de zwijnen en de herten!).

detail

De landschappen zijn getekend voor de website van OBN (www.natuurkennis.nl). Het formaat (ca. 40 cm breed) en detaillering maakt ze echter ook geschikt voor papieren publicaties, zoals flyers.

beekdal

beekdallandschap

rivier

rivierenlandschap