Educatorei

 

LANDSCHAP: “SOJAPRODUCTIE”

Deze illustratie is onderdeel van onderwijsmateriaal voor 4 havo en 4 vwo. Op deze kijkplaat zijn de productie, verwerking en consumptie van soja verwerkt. Zichtbaar zijn de soja-akkers, het transport, de verwerking in de veeteelt en de verwerking tot vleesvervanger.

landschap

Details

De cartooneske stijl maakt de tekening toegankelijk en de rijkheid aan details nodigt uit om steeds nieuwe elementen te ontdekken.

detail1 detail2 detail3

Vanuit de tekening kunnen leerlingen vragen stellen over de productie van soja, duurzaamheid, vegetarisch eten enzovoorts. Om het landschap heen staan verschillende deelnemers: landbouwer, koeienboer, consument, milieu-adviseur. Deze figuren helpen leerlingen een rol in te nemen en het landschap vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Niveaus

niveaus

Het landschap geeft leerlingen en docenten handvatten om te kunnen inzoomen naar andere niveaus: van landschap naar organisme, orgaan en cel. Het heen en weer denken tussen deze organisatieniveaus is een belangrijke vaardigheid in het biologieonderwijs. Zie bijvoorbeeld ook hier of hier.

Proefschrift

Het lesmateriaal waar de kijkplaat bij hoort is ontwikkeld door M.Ummels en onderdeel geweest van zijn promotieonderzoek. Hij leverde de informatie voor dit landschap, waarna ik deze informatie organiseerde en samenvoegde in een tekening. Het lesmateriaal is op aanvraag beschikbaar.

proefschrift