Educatorei

BLAADJES

De Crossbill Guides is een serie reisboeken naar verschillende natuurgebieden in Europa. Ook hét oerbos van Europa zit daar tussen: Białowieża, in het oosten van Polen. De boeken richten zich niet alleen op wát je kunt zien, maar ook wáarom je die flora en fauna juist daar kunt zien.

15_polen

En omdat het een bos is hebben we een spoedcursus bomen herkennen ingevoegd. Hiervoor tekende ik de afbeeldingen en schreef D.Hilbers de teksten. Om een boom te herkennen kun je kijken naar bast, de groeivorm of de zaden, maar het makkelijkste is toch het blad.

15_blaadjes

15_eik

Zomereik (Quercus robur),met oortjes onderaan het blad, wintereik heeft geen oortjes, maar een langere bladsteel.

15_den

Grove den (Pinus sylvestris), lange naalden, telkens twee bijelkaar.

15_els

Zwarte Els (Alnus glutinosa), blad vaak wat ingedeukt, jonge bladeren zijn vaak wat plakkerig (glutineus dus, vandaar de naam).

Net als voor andere boeken uit de serie van de Crossbill Guides tekende ik ook een soort doorsnede door het landschap. Hierin zijn de verschillende habitats te onderscheiden. Deze habitats komen in de tekst verder aan bod komen. Zo vormt deze tekening een soort leeswijzer voor het boek. Tegelijkertijd geeft het de lezer ook een impressie van de verscheidenheid in de natuur.

15_flap

Stichting Crossbill Guides maakte al meer dan 20 titels. Ook in het boek over de Veluwe is een bomencursus opgenomen.

veluwe

wadden lapland hortobagy