Educatorei

ALLERLEI

distel

Dit stukje van de site is mijn vrijplaats. Ik zet hier een paar van mijn eigen werken van de afgelopen decennia. Deze hoeven zowel niet educatief als illustratief te zijn. Het zijn geen projecten of opdrachten. Er is geen samenhang. Het is gewoon werk dat ik ooit heb gemaakt, soms al een tijdje geleden en soms recent. Soms zal ik er iets bij zetten, maar meestal niet. Kijk gewoon maar eens rond.

kaarten

roerdomp

hand

gemier